PL / EN
FUZJA SPÓŁEK GINO ROSSI SA I KAZAR FOOTWEAR

FUZJA SPÓŁEK GINO ROSSI SA I KAZAR FOOTWEAR

Podpisano list intencyjny w sprawie zakupu udziałów spółki Kazar Footwear przez Gino Rossi S.A.

Spółka obuwnicza Gino Rossi podpisała list intencyjny w sprawie zakupu 51% udziałów w konkurencyjnej spółce Kazar Footwear. Wartość 100% udziałów Kazar Footwear oszacowano na 180-216 milionów złotych, przy założeniu osiągnięcia przez tę spółkę EBITA na poziomie co najmniej 18 milionów.

List intencyjny przewiduje, że nabycie udziałów w Kazar zostanie częściowo opłacone w formie gotówkowej (uzyskanej w wyniku planowanej sprzedaży odzieżowej marki Simple), a częściowo w formie akcji Gino Rossi. Powodem tej fuzji jest zmiana kierunku rozwoju polskiej marki – postanowiono ujednolicić obszar działania spółki, ograniczając go do firm obuwniczych. Stąd sprzedaż marki Simple spółce Resource Partners – transakcja ma zostać domknięta w przeciągu 3-4 tygodni. Zysk z tej sprzedaży to ponad 80 milionów złotych.

W wyniku przeprowadzenia rozliczenia ceny nabycia udziałów Kazar z udziałowcem, panem Arturem Kazienko, posiadającym 99% udziałów w spółce Kazar, udziałowiec stanie się właścicielem takiej liczby akcji, jaka mieścić się będzie w przedziale 50-66% akcji i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Gino Rossi SA po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. Na pozostałe akcje uprawniające do 66% głosów za zgromadzeniu akcjonariuszy udziałowiec będzie miał obowiązek ogłosić wezwanie" - głosi komunikat (cyt. za pb.pl).

Podpisanie umowy zakupu udziałów Kazar Footwear uwarunkowane jest, między innymi, pozytywnym wynikiem badania prawno-finansowego Kazar, uzyskaniem akceptacji rady nadzorczej Gino Rossi, jak również uzyskaniem zgody na zawarcie transakcji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Transakcji tej są przeciwni pozostali akcjonariusze, między innymi Wiesław Wojas, kontrolujący 10% kapitału Gino Rossi. „Negatywnie oceniam taki kierunek rozwoju Gino Rossi - przyznaje Wiesław Wojas – Jeśli taka transakcja doszłaby do skutku, nie widzę w tworzonej grupie dla siebie miejsca” (cyt. za onet.pl).

Gino Rossi jest bardzo pozytywnie ustosunkowe do tej transakcji, upatrując w tym szansę dalszego, prężnego rozwoju. „Kazar jest naszym naturalnym konkurentem o doskonałej rentowności, oferuje bardzo dobrą, spójną kolekcję. My jesteśmy w przededniu kolejnych kroków restrukturyzacji - gruntownej przebudowy koncepcji, wyglądu sklepów i zmian w kolekcji. Możemy znacznie bardziej efektywnie dokonać tych zmian będąc w jednej grupie kapitałowej” – mówi Witold Jesionowski, prezes Gino Rossi (cyt. za pb.pl).

video

CHANEL - POKAZ WIOSNA LATO 2022

tagi: rynek | moda polska | mark | Gino Rossi |

podobne artykuły