Logotyp serwisu lamode.info
ZRÓWNOWAŻONA MODA: 6 PORAD, JAK TWORZYĆ EKOLOGICZNĄ MARKĘ 25518 115900

ZRÓWNOWAŻONA MODA: 6 PORAD, JAK TWORZYĆ EKOLOGICZNĄ MARKĘ

Jak powinna działać ekologiczna marka?

Zrównoważona moda jest aktualnie wszystkim, czego naprawdę potrzebujemy jako społeczeństwo i część środowiska naturalnego. Globalna pandemia spowodowała zmianę w umysłach większości konsumentów, dała wiele do myślenia. Dzięki niej ludzie stali się bardziej świadomi i oszczędni. Dodatkowo, wybuch koronawirusa wyraźnie pokazał jak destrukcyjny wpływ na środowisko mają procesy produkcji, a także zdolność do regeneracji ekosystemów po zatrzymaniu większości szkodliwych procesów na całym świecie. Kolejnym wyzwaniem jest kontynuacja pozytywnych zmian poprzez tworzenie zrównoważonych i etycznych marek, pracę nad świadomością konsumentów i dążeniem do zerowej ilości odpadów. Ekologiczne, zrównoważone marki mają duże szanse na osiągnięcie tych celów i założeń.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONA MARKA?

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, główną wartością, jaka towarzyszy markom jest wpływ produkcji na środowisko. Marka zrównoważona to niekoniecznie marka etyczna, jednak najczęściej jest jednym i drugim. Moda zrównoważona skupia się głównie na ekologii, gdzie etyczna dotyczy głównie kwestii moralnych, takich jak warunki pracy, wyzysk czy dobrostan zwierząt.

Zrównoważona marka korzysta tylko z materiałów pochodzących ze zrównoważonych upraw, które są gwarancją bardziej ekologicznego podejścia. W większości przypadków zrównoważone materiały są trwałe, dzięki czemu można je rzadziej wymieniać. Wydłużenie życia odzieży, a zarazem ograniczenie ilości generowanych odpadów jest jednym z filarów marek zrównoważonych. Jak „zrównoważona” byłaby wymiana ulubionej koszuli już po miesiącu lub dwóch? Niektóre zrównoważone materiały obejmują naturalne włókna, takie jak konopie, len i bawełna.

 Zrównoważona moda powinna również uwzględniać wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda, energia i ziemia. Dotyczy to także unikania substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz przeprowadzania procesów produkcyjnych przy użyciu ekologicznych, bezpiecznych zamienników. Przykładem tego może być roślinne garbowanie skóry, do którego wykonania nie używa się żadnych substancji, które mogłyby mieć zły wpływ na ekosystem. Przemysł odzieżowy już teraz wytwarza 8% światowej emisji gazów cieplarnianych, dlatego zrównoważone marki coraz częściej korzystają odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

JAK TWORZYĆ EKOLOGICZNĄ MARKĘ?

Budowanie zrównoważonej marki wymaga innego podejścia niż do zwykłych biznesów.

1. Zacznij od misji

Zrównoważona moda i dbanie o środowisko same w sobie są już silną misją. Warto jednak wymyślić coś bardziej konkretnego, coś, co odróżni Twoją markę od innych również zaangażowanych w ekologię.  Chęć dbania o środowisko jest zbyt ogólnikowym stwierdzeniem – należy je zatem zawęzić i odzwierciedlać w pierwszej linii swojej strategii działania. Dodatkowo, misja musi być bezpośrednio związana z produktami, które będą sprzedawane lub świadczonymi usługami.

2. Podkreśl swoje wartości

Twoja strategia powinna odzwierciedlać wartości, które Ci towarzyszą, ponieważ to one będą stanowić podstawę przyjaznego dla środowiska marketingu i będą łącznikiem między Twoją marką a konsumentami, umożliwiając dzielenie się i wspieranie Twoich wartości. Podobnie jak w przypadku deklaracji misji, powinny być one konkretne. Warto zatem zidentyfikować trzy podstawowe wartości, które marka będzie komunikować, rozwijać i bronić.

3. Stwórz wyjątkową ofertę

Na tym etapie tworzenia strategii należy przeprowadzić dokładną analizę konkurencji. Wyszukać i wypisać potencjalnie konkurujące firmy, określić ich mocne i słabe strony oraz spojrzeć na ich wypracowaną markę, wydźwięk, mocne strony i wyjątkowe punkty sprzedaży. Zapianie kluczowych tezy jest niezbędne, aby później móc je przeanalizować i na postawie tych spostrzeżeń sformułować przewagę swojej marki. Lepszej, bardziej opłacalnej, przyjaznej dla środowiska i etycznej niż konkurencja.

4. Opracuj charakterystyczny styl marki

Następnie musisz opracować styl brandingu i odzwierciedlić go również w swojej strategii.  Składa się on z wielu elementów, które później zostaną użyte w marketingu i promocji marki.

5. Zwróć największą uwagę na strategię marketingową

Twoja strategia marketingowa stanowi lwią część ogólnej strategii biznesowej. Dobrze zaprojektowana strategia marketingowa decyduje o sukcesie Twojej marki na rynku przyjaznym dla środowiska. Niesamowite w mediach społecznościowych jest to, że łączą ze sobą tysiące ludzi o podobnych wartościach i zainteresowaniach. Twórz profile swojej marki na różnych platformach! Marka powinna posiadać także stronę internetową i bloga, które naprawdę odzwierciedlają jej unikalny etos.

6. Pracuj nad sposobami optymalizacji procesów biznesowych

Zrównoważony rozwój marki powinien znajdować odzwierciedlenie nie tylko w jej nazwie i produktach, a w każdym podejmowanym działaniu. Dlatego na etapie tworzenia strategii warto zastanowić się, w jaki sposób zoptymalizujesz procesy biznesowe, aby Twoja produkcja była jak najbardziej przyjazna dla środowiska i etyczna.

podobne artykuły