PL / EN

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Portalu Lamode.info

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, e-mail: it@lamode.info tel. 606336463 zwana dalej LAMODE wprowadza niniejszą Politykę prywatności portalu internetowego lamode.info prowadzonego pod adresem http://www.lamode.infozwaną dalej Polityką prywatności.
  2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia informacji o użytkownikach portalu lamode.info, zwanego dalej Portalem, w tym ich danych osobowych.
  3. W ramach Portalu LAMODE świadczy na rzecz jego użytkowników usługi drogą elektroniczną, w tym usługę newslettera, których zasady, rodzaj, zakres i warunki techniczne ich świadczenia zostały określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym pod adresem: http://lamode.info/regulamin.html oraz w Regulaminie Newslettera’a dostępnym pod adresem: http://lamode.info/regulamin-newsletter.html

§ 2

Dane osobowe użytkownika Portalu

  1. Podczas korzystania z Portalu automatycznie zbierane są następujące dane użytkownika Portalu: numer IP, typ przeglądarki, wersja językowa przeglądarki, rozdzielczość ekranu komputera, adres odwiedzanej stron.
  2. W ramach świadczenia na rzecz użytkowników Portalu usługi newslettera Polityki prywatności zbierane są dane użytkownika w postaci adresu e-mail.
  3. Podczas korzystania z funkcjonalności Portalu w postaci komentowania treści zamieszczonych na Portalu za pomocą komentarzy facebookowych wszelkie dane użytkownika Portalu udostępniane w komentarzu są widoczne dla pozostałych użytkowników Portalu, które mogą być przez nich czytane, zbierane i wykorzystane. Mając na uwadze powyższe każdy użytkownik Portalu powinien korzystać z w/w funkcji z należyta rozwagą. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Facebook oraz prawa użytkownika Facebooka i możliwości ochrony jego danych można znaleźć w wewnętrznych regulacjach (regulaminach, polityce prywatności) Facebooka dostępnych na stronie www.facebook.pl.

§ 3

Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych użytkownika Portalu

1.Dane osobowe użytkowników Portalu przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz że:

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest LAMODE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, e-mail: it@lamode.info, tel. 606336463

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

3) ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4) udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Administrator danych osobowych dba o zabezpieczenie danych użytkowników Portalu oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych użytkowników Portalu. Użytkownik musi mieć świadomość, iż dane osobowe zgromadzone w ramach Portalu mogą być indeksowane przez przeglądarki internetowe, w szczególności jeśli zostaną oznaczone jako dane publiczne.

4. Zawartość Portalu jest całkowicie bezpieczna dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.

§ 4

Pliki Cookies

1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

LAMODE stosuje mechanizm tzw. cookies – małych plików tekstowych, których mechanizm ma na celu:

1) umożliwienie Użytkownikom korzystanie z Portalu,

2) zapewnienie bezpieczeństwa (między innymi ochrona przed nadużyciami w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu),

3) dostarczenie LAMODE danych statystycznych o:

a. użytkowników,

b. sposobie korzystania przez nich z Portalu,

c. rodzaju odwiedzanych przez użytkownika stron.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

LAMODE wykorzystuje następujące typy plików cookies:

1) pliki stałe - pliki cookies, które pozostają w urządzeniu Użytkownika i nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

2) pliki zewnętrzne - pliki cookies pochodzące z serwerów reklamowych reklamodawców.

3) pliki wewnętrzne - pliki cookies zamieszczane przez LAMODE związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

 

Za względu na cel wykorzystywanych plików cookies, pliki te dzielą się na:

1) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Portalu (pliki cookies niezbędne),

2) pliki cookies służące do zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Portalu,

3) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu,

4) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej (pliki cookies funkcjonalne),

5) pliki cookies umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań (pliki cookies reklamowe).  

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) można zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Portalu urządzeniu końcowym lub ustawieniach konfiguracyjnych Portalu. W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień korzystanie z Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Korzystanie
z Portalu bez zmian ustawień dotyczących plików Cookies (pozostawienie ich na domyślnym poziomie) oznacza,
że Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie w pamięci jego urządzenia plików Cookies.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

§ 5

Odnośniki do innych stron internetowych

LAMODE nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez podmioty prowadzące serwisy lub strony internetowe, do których linki zamieszczane są na Portalu.

§ 6

Zmiany Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności odpowiednie zmiany zostaną udostępniane na Portalu.

§ 7

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: e-mail: it@lamode.info