PL / EN
25 PYTAŃ DO… DARIAN VOLKOVA

25 PYTAŃ DO… DARIAN VOLKOVA

Tancerka i fotograf baletu w jednym. Poznajcie bliżej rosyjską artystkę i jej twórczość!

Darian Volkova - fotograf baletu i profesjonalna tancerka baletu. Absolwentka Saint-Petersburg State University of Culture and Arts. Na co dzień mieszka i pracuje w Petersburgu, w Rosji. Jej zdjęcia zostały docenione przez najlepsze magazyny o sztuc i designie w Rosji, Europie i w obu Amerykach. Nic dziwnego - kto lepiej poczuje, zobaczy i zrozumie balet, niż osoba związana z nim od kilkudziesięciu lat? Fotografowała kulisy spektakli w Rosji, Norwegii, Niemczech, Czechach, Francji, Austrii i na Islandii. W marcu odwiedziła też Polskę - jako gość honorowy spektaklu REM Piotra Hulla (więcej o sztuce TUTAJ!).

 

 

1. TWÓJ ZAWÓD… Fotograf, tancerka baletu.

 

2. PRZEŁOMOWY MOMENT W KARIERZE… Moment, w którym o napisałam o sobie na Instagramie. Z dnia na dzień obserwowałam jak rośnie mi liczba followersów, czym nadal jestem zdumiona!

 

3. JAK WYGLĄDA TWÓJ TYPOWY DZIEŃ? Najpierw to próby w teatrze. Potem występ. I ostatnie, ale nie mniej ważne – kolacja z mężem w domu. Oczywiście wszystko ulega zmianie, kiedy jestem w

trasie.

 

4. TWOJE NAJBLIŻSZE PLANY… Dużo podróżuję i naprawdę to lubię. Chcę pracować więcej w Europie i częściej być zapraszana do europejskich teatrów na sesję baletów.

 

5. W JAKIM MIEJSCU CHCIAŁABYŚ BYĆ ZA 5 LAT? W tym samym miejscu, ale z moim dzieckiem. Chcę zostać matkę.

 

6. NAJLEPIEJ PRACUJE MI SIĘ, GDY... Jest wiele pilnych rzeczy do zrobienia.

 

7. KIM CHCIAŁAŚ ZOSTAĆ JAK BYŁAŚ MAŁA? Nauczycielką.

 

8. CO CIĘ MOTYWUJE?  Sukces innych.

 

9. CO NAJBARDZIEJ CENISZ U INNYCH? Dążenie do rozwoju i postępu.

 

10. Z KIM ZAMIENIŁABYŚ SIĘ ŻYCIEM NA JEDEN DZIEŃ? Z moim mężem :) hahaha

 

11. GŁÓWNA CECHA CHARAKTERU TO… Elastyczność w każdej sytuacji.

 

12. NAJWIĘKSZA WADA I ZALETA… Kiedy zmęczenie nie pozwala mi dawać z siebie 100%.

 

13. TWÓJ IDOL Z DZIECIŃSTWA… Moja mama i Avril Lavigne.

 

14. ULUBIONE MIEJSCE NA ZIEMII… Jeszcze nie znalazłam, ale chciałabym takie mieć.

 

15. CO ZABRAŁABYŚ ZE SOBĄ NA BEZLUDNĄ WYSPĘ (3 RZECZY)? Książkę, topór, soję.

 

16. CZY JEST COŚ, CO CIĘ WYPROWADZA Z RÓWNOWAGI? Nieporozumienie.

 

17. SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWASZ… ''eeeeeeem...''

 

18. TWOJA ULUBIONA KSIĄŻKA… Jest ich tyle…

 

19. ULUBIONA RZECZ W SZAFIE… Sweter i koreańskie spodnie.

 

20. CZEGO NIGDY NIE ZAŁOŻYSZ? Futra.

 

21. Z KIM ZAMIENIŁABYŚ SIĘ NA GARDEROBĘ? Z młodymi rosyjskimi projektantami.

 

22. NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCA OSOBOWOŚĆ W ŚWIECIE MODY… Coco Chanel.

 

23. JAK BRZMI TWOJE MOTTO? Co ma być, to będzie.

 

24. OBECNY STAN TWOJEGO UMYSŁU… Ewoluowanie.

 

25. JAK PODSUMOWUJESZ 2015 ROK? 2015 był rokiem, który traktuję jako platformę na dobry początek, dopiero zaczynam iść do przodu, a tempo się zwiększa.

 

 

 

1. Your job… Photographer, ballet dancer.

 

2. Breakthrough in your career… The moment when I have written about me on Instagram. From day to day I could see the growing number of my followers, which still amazes me!

 

3. What’s your typical day like? First it's rehersal at the theatre. Than performance. And last but not least - dinner with my husband at home. Of course everything changes when I am on tour.

 

4. Your plans for the upcoming future…I travel a lot and I really like it. I want to work more in Europe - be invited to the European theaters for ballet shooting.

 

5. Where do you want to be in 5 years? The same place, but with my baby. I want to be a mother.

 

6. I work best, when… There is a lot of things that need to be urgently done.

 

7. Who did you want to be as a child? Teacher.

 

8. What motivates you? The success of others.

 

9. What do you value most in other people? The quest for growth and development.

 

10. With whom would you like to switch lives for one day? with my husband :) hahaha.

 

11. My main character trait… Mobility in every situation.

 

12. My biggest disadvantage and advantage… When fatigue does not let me work for 100%.

 

13. My idol when I was a child… My mom and Avril Lavigne.

 

14. Favourite place on Earth… I have not found it yet, but would like to have one.

 

15. What would you take to a desert island (3 things)? Book, ax, soybeans.

 

16. Is there anything that drives you mad? Misunderstanding.

 

17. Words that you overuse… ''eeeeeeem...''

 

18. Your favourite book… They are many… 

 

19. Favourite thing in your closet… sweater and Korean pants.

 

20. What would you never wear? Fur Coat.

 

21. With whom would you switch your closet? With the youth of Russian designers.

 

22. The most inspiring person in the fashion world… Coco Chanel.

 

23. What is your motto? All will be.

 

24. Present state of your mind. Evolving :).

 

25. How do you conclude year 2015? 2015 was a year which I treat like platform for a great start, I'm just starting to move forward, but the train soon picks up the pace.

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Agata Tanter (@agatatanter)

video

CHANEL HAUTE COUTURE WIOSNA 2022

tagi: Balet | tancerka | fotograf | Darian Volkova | wywiad |

podobne artykuły