Logotyp serwisu lamode.info
PROJEKT “NATIVE”: WEBINARIA DLA MAREK I PROJEKTANTÓW 25370 116036

PROJEKT “NATIVE”: WEBINARIA DLA MAREK I PROJEKTANTÓW

Celem budowanie i rozwijanie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania mody.

„New CreATIVEtrails” akronim „Native” to projekt dedykowany twórcom mody. Głównym jego celem jest budowanie i rozwijanie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania i potencjału projektantów oraz osób z sektora kreatywnego w celu ułatwienia integracji wiedzy z obszaru projektowania i kompetencji w dziedzinie mody. Teraz jest tym lepsza okazja, żeby poszerzyć swoje modowe horyzony dzięki specjalistycznym webinariom!

Cele projektu „Native”:

  • Lepsze wykorzystanie kreatywności, projektowania i nowych technologii
  • Opracowywanie nowych i innowacyjnych produktów o wysokiej wartości dodanej i opłacalności
  • Aktualizacja wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
  • Promocja dialogu międzykulturowego / międzypokoleniowego i lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej pomiędzy młodymi projektantami i osobami z sektora kreatywnego
  • Wzmocnienie umiejętności budowania kontaktów i komunikacji u młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
  • Zwiększenie szansy na wejście na nowe rynki i poprawa pozycji rynkowej młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego.

Polskim partnerem międzynarodowego projektu New CreATIVEtrails („Native”), będącym europejskim sojuszem na rzecz wspierania utalentowanych projektantów na rynkach mody, została Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

Siłą napędową projektu „Native” są: Rada Miejska Borås w Szwecji, Rada Miejska Prato we Włoszech, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska) oraz Kataloński Klaster Mody (MODACC). Wszystkie te instytucje są członkami europejskiej sieci tekstylnej ACTE.

W specjalnym konkursie wyłonionych zostanie dziesięciu młodych projektantów z Unii Europejskiej. Podczas kreatywnych staży młodzi projektanci będą współpracować twórczo z wybranymi firmami tekstylnymi, tworząc innowacyjne produkty. Na zakończenie projektu ich kolekcje zostaną pokazane w pięciu europejskich miastach.

NATIVE (New Creative Trails) jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Projekt powstał w dwojakim celu: służy rozwijaniu umiejętności projektantów pracujących w branży projektowej, a jednocześnie ma ułatwiać integrację kreatywnych umiejętności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w branży mody. Native umożliwia wymianę talentów i doświadczeń w Europie. Jednym z celów jest wspieranie międzykulturowego doświadczenia oraz upowszechnianie wiedzy zarówno wśród projektantów, jak i firm.

NATIVE organizuje mentoring i staże kreatywne w firmach modowych, instytucjach artystycznych i kulturalnych oraz stowarzyszeniach związanych z branżą projektową i modową we Włoszech, Polsce, Szwecji i Hiszpanii. Działania projektowe mają na celu rozwój umiejętności młodego projektanta poprzez mentoring i inspirowanie. Dzięki tej inicjatywie projekt stara się stworzyć dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy dla lepszego rozumienia przez młodych projektantów różnorodności kulturowej, a także ma za zadanie wzmocnić umiejętność tworzenia sieci i budowania komunikacji, zwiększając możliwości eksplorowania przez nich nowych rynków.


 

WEBINARIA DLA BRANŻY MODY

NATIVE startuje w listopadzie 2020 roku. Projekt rozpoczyna się cyklem dwugodzinnych webinariów, łączących branżę modową, młody design i nowoczesną kreatywność. Chociaż nie jest obecnie możliwe zorganizowanie rzeczywistych spotkań dla dziesięciu projektantów programu Native, nadal ważne jest, aby dzielić się niezbędnymi informacjami na temat nowoczesnych technik i zrównoważonych strategii handlowych.

W ramach projektu odbędą się 2 webinaria:

  1. 26.11.2020, godz. 15.00-17.00 – Circular economy for the fashion sector (Gospodarka o obiegu zamkniętym)
  2. 30.11.2020, godz. 15.00-17.00 – Intellectual property rights for the fashion sector (Prawa własności intelektualnej dla sektora mody)

Native poprowadzi serię e-rozmów, jako program szkoleniowy online dla wybranych projektantów. Celem projektu Native jest zapewnienie wsparcia poprzez odpowiednią opiekę mentorską i inspirację. Webinaria, jako część projektu Native, mogą stać się ważnym krokiem w efektywnym projektowaniu i myśleniu o produkcji w sposób komercyjny.

Dwugodzinne e-rozmowy są otwarte dla publiczności i można je zobaczyć również po przeprowadzeniu właściwego webinarium.

26.11.2020: Webinarium „Gospodarka o obiegu zamkniętym”

Z misją stworzenia przemysłu odzieżowego i tekstylnego o zerowej ilości odpadów, to webinarium skupia się na strategiach, studiach przypadków i kompromisach. Obejmie również przetestowane z sukcesem struktury, narzędzia i metodologie obiegu zamkniętego, a także wdrażanie strategii obiegu zamkniętego w przemyśle.

Moderatorką webinarium „Gospodarka o obiegu zamkniętym” będzie Ola Bąkowska, project managerka programu Circle Economy’s Textiles, a ekspertkami Hilde van DuijnGwen Cunningham. Gwen kieruje Textiles Programme w Circle Economy, a Hilde jest project managerką w Interreg NWE Fibersort, a przez ponad 12 lat pracowała jako konsultantka ds. strategii i polityki.

Na webinarium można się zapisać na stronie: http://acte.net/events/circular-economy-and-circular-design/

 

30.11.2020: Webinarium „Prawa własności intelektualnej dla sektora mody”

Drugi e-wykład dotyczyć będzie praw własności intelektualnej, od pomysłu po produkcję i sprzedaż. Jak tworzyć dobre produkty w branży modowej włączając w to wiedzę, jakie pomysły chronić, mając komercyjne spojrzenie na kreatywność. To seminarium internetowe wyjaśni, w jaki sposób możesz wyznaczyć realne i komercyjne cele, zawsze mając wiedzę na temat praw własności. Świadomość sposobów na zrobienie tego w całym procesie twórczym znacznie ułatwi wdrożenie na rynek.

Moderatorem tego webinarium będzie Dorota Stępniak z wieloletnim doświadczeniem jako kuratorka i event managerka w branżach kreatywnych. Spotkacie także  konsultantkę ds. odzieży Maxi`ego Bohna Konrada Gliścińskiego, radcę prawnego, byłego konsultanta marek modowych.

Aby dowiedzieć się więcej o każdym mówcy, kliknij jego profil pod nagłówkiem „Prelegenci” na tej stronie.

Na webinarium można się zapisać na stronie: http://acte.net/events/intellectual-property-rights/

 

 

Zakończenie projektu planowane jest na lata 2021-2022. W tym czasie w różnych europejskich miastach odbędzie się pięć wystaw, na których zostaną zaprezentowane prace projektantów.

Wielki finał zaplanowany jest na przełom lat 2021/2022. Zostaną wówczas zaprezentowane kolekcje projektantów i podsumowany zostanie konkurs Rebelpin.

Harmonogram projektu jest elastyczny ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19.

 

Artykuł sponsorowany

podobne artykuły