PL / EN

lata 60.

video

HELENA RUBINSTEIN x AGATA TANTER